Условия на Превозвача


„Метро Тур България” ЕООД притежава лиценз № 10888 за международен превоз на пътници с автобус и пътнически автобусни превози. Фирмата  публикува на сайта информация за предлаганите от нея услуги и предоставя информацията и услугата автобусен превоз на пътници чрез сайта.


• Връщане и презаверяване на билет


Отказ от пътуване - За отказ от пътуване се счита връщането на билета, без да е ползван въобще и преди датата на пътуване. В този случай Превозвачът възстановява следните суми на пътника:


• При отказ направен до 72 часа преди датата на пътуване – 100 % от стойността на билета;


• При отказ направен по-малко от 24 часа преди датата и часа на пътуване - суми не се възстановяват.


• В срок до 24 часа преди датата и часа на пътуване е възможно билетът да бъде презаверен за следваща дата при наличие на свободни места.


При отказ от пътуване, направен само за втората посока на двупосочен билет, не се възстановяват суми. Допустимо е само презаверяване на билета за други дата и час, в случай че има свободни места.


ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА БИЛЕТ НЕ СЕ ЗАПАЛАЩА!


• Политика при неявяване


За неявяване се счита както физическото отсъствие на пътника, така и пристигането му след тръгването на автобуса, в тези случаи Превозвачът не възстановява суми и не презаверява билети.


3.  Багаж


Преносът на  багаж е ограничен според Условията на Превозвача, ако условията са нарушени превозвачът може да откаже превоза на багаж или постави допълнителни условия.


Колко багаж включва билетът


Билетът Ви дава възможност за определено количество багаж, съответно:


• един ръчен багаж в салона на автобуса до 5 кг и с размери 55 см х 40 см х 23 см;


• един куфар в багажното отделение до 30 кг и с размери 100 см х 60 см х 30 см.


• Допълнителни условия :


• Метро Тур България“ ЕООД не допуска превоз на пътници във видимо нетрезво състояние и под влияние на упойващи вещества, както и на лица с поведение застрашаващо живота или здравето на останалите пътници, както и на екипажа. Преценката за състоянието на пътника се извършва от водача на автобуса, който е и отговорен за превоза. При установяване на гореизложеното водачът може да откаже превоз на пътника и качването на борда на превозното средство;


• Всеки пътник е длъжен да представи билета си при качване в автобуса;


• Рекламации са валидни само в писмена форма, отправени в срок до 1 месец от датата на пътуване, заедно с копие от билета и/или багажна разписка. Без предоставяне на горепосочените документи рекламации или оплаквания не се разглеждат.